ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για μια αυτόνομη Ευρώπη στον κόσμο

Η ΕΕ καλείται ολοένα και περισσότερο να προασπιστεί την διεθνή τάξη σε όλες τις εκδηλώσεις της. Από τις επενδύσεις στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών,...